صنعت کار » بافت فرش

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی
سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۸۰ درصد از فرش های تولیدی در استان قابلیت صادرات به خارج از کشور را دارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات