صنعت کار » بافت های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی طی روزهای اخیر در خصوص احتمال افزایش میزان تسهیلات بانکی برای کمک به افزایش توان خرید در حوزه مسکن گفت: بحث تسهیلات خرید مسکن یکی از موارد آثار تورمی به خصوص در قشری است که جامعه هدف هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات