صنعت کار » بالا بردن سقف در صندوق پس انداز مسکن

رحیمی انارکی مدیرعامل بانک مسکن:
مدیرعامل بانک مسکن از دو پیشنهاد پرداخت وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خانه های با عمر ۲۰ سال و نیز افزایش سقف تسهیلات اوراق از ۶۰ به ۸۰ میلیون تومان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات