صنعت کار » بانك رفاه

در پی درگذشت ناگهانی مرحوم ابوالقاسم رحیمی انارکی مدیر عامل فقید بانک مسکن، للـه گانی مدیر عامل بانک رفاه پیام تسلیت صادر کرد. ادامه
به رغم مصوبه دولت؛
علی رغم تاكيد رئيس جمهور و تكليف برنامه پنجم توسعه بانك رفاه قصد خروج از بنگاه داري ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات