صنعت کار » بانکداری دیجیتال

مدیر عامل بانک ایران زمین مطرح کرد؛
مدیر عامل بانک ایران زمین اعلام کرد در بانکداری جدید برای ارائه خدمات و تولید محصولات، مشتری در مرکز و نقطه‌ اصلی توجه بخش‌های مختلف سازمان قرار داشته است. ادامه
مدیر عامل بانک ایران زمین، در مراسم افتتاح اولین شعبه دیجیتال این بانک اظهار کرد: مشتری محوری، تجربه مشتری و احساس رضایت از دریافت خدمت، پایه و اساس بانکداری دیجیتال است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات