صنعت کار » بانکه

مدیرعامل بیمه نوین:
نخستین نشست سراسری مدیران ستادی و رؤسای شعب بیمه نوین در سال ۱۳۹۷ با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و معاونان این شرکت و دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران به عنوان میهمان این گردهمایی برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات