صنعت کار » بانک داری باز

ضمانت نامه مستقیم برای کارفرمایان خارجی صادر می شود
مدیرعامل بانک توسعه صادرات از راه‌اندازی بانک داری باز در این بانک خبر داد و گفت: در گذشته مشتری برای خدمات بانکی باید به شعبه بانک مراجعه می‌کرد، اما اکنون مشتری بدون محدودیت می‌تواند به سامانه‌های بانک وصل شود و تمام کارهایی که کارمند شعبه انجام می شد را از میز خودش انجام می‌دهد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات