صنعت کار » بانک دی

روابط عمومی بانک دی با بیان اینکه هیچ برنامه ای برای ادغام بانک دی با دیگر بانک ها وجود ندارد، خبر ادغام این بانک را تکذیب کرد. ادامه
بانک دی موفق به کسب رتبه اول کمترین درصد خطای تراکنش های صادرکنندگی در شبکه بانکی کشور شد. ادامه
بانک دی از سوی بانک مرکزی و مراکز نظارتی در حوزه ی امنیت به عنوان بانک‌ برترکشور شناخته شد. ادامه
بانک دی در سال 1396 در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی و تسهیل ارتباط بین بازار کار و مراکز علمی و پژوهشی، از 21 رساله دانشجویی حمایت مالی کرد. ادامه
در راستای اصلاح ساختار مالی و رعایت مفاد قانون تجارت :
دارایی های منجمد بانک دی در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و با هدف حفظ منافع سهامداران به فروش می رسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات