صنعت کار » بانک رفاه کارگران

مدیرعامل بانک رفاه:
مدیرعامل بانک رفاه مطرح کرد: تغییر در سیاست های اعتباری بانک متناسب با اقتضائات شرایط کلان اقتصادی از جمله استراتژی سال 98 بانک رفاه است. جهت گیری سیاست های اعتباری بانک، حمایت از رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات