صنعت کار » بانک رفاه کارگران

در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات و توسعه و تسهیل در ارائه خدمت تنخواه کارت رفاه، همچنین افزایش میزان رضایتمندی مشتریان از خدمت موصوف، امکان اخذ گزارش از عملکرد تنخواه کارت، در سامانه معین بانک ایجاد شد. ادامه
مدیرعامل بانک رفاه:
مدیرعامل بانک رفاه مطرح کرد: تغییر در سیاست های اعتباری بانک متناسب با اقتضائات شرایط کلان اقتصادی از جمله استراتژی سال 98 بانک رفاه است. جهت گیری سیاست های اعتباری بانک، حمایت از رونق تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات