صنعت کار » بانک صادرات استان مرکزی

در ٨ ماه ابتدای سال ٩٧؛
​مدیریت شعب بانک صادرات ایران در استان مرکزی گفت: بانک صادرات ایران در راستای رسالت‌های اجتماعی و پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصادی در جهت حفظ و ایجاد اشتغال استان مرکزی، همواره در کنار بخش‌های مختلف از جمله صنعت، خدمات و کشاورزی بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات