صنعت کار » بانک صارات ایران

​مدیرعامل بانک صادرات ایران:
مدیرعامل بانک صادرات ایران با تشریح جزییات تفاهم‌نامه همکاری این بانک با اتاق بازرگانی تهران گفت: این تفاهم‌نامه در چارچوب طرح طراوت امضا شد و هدف از آن تحریک تقاضای کل برای رونق تولید است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات