صنعت کار » بانک عامل بخش مسکن

مظاهریان تشریح کرد؛
حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن تشریح ۹ راهکار وزارت راه و شهرسازی برای رونق بخشیدن به بازار مسکن، از ایده اجرای مشوق‌های مالیاتی برای قراردادهای اجاره بالای دو سال خبر داد و گفت: شرکت‌های دولتی زمین‌هایی در شهر دارند که باید مطابق ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در اختیار بخش خصوصی برای احداث واحدهای مسکونی گذاشته تا تولید مسکن مطابق با الگوی مصرف تقویت شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات