صنعت کار » بانک قرض الحسنه مهر

مدیر عامل بانک قرض الحسنه مهر ایران گفت: این بانک در حالی که پنج درصد منابع قرض الحسنه بانک هاي كشور را در اختيار دارد، توانسته است ۲۵ درصد كل تسهيلات قرض الحسنه سيستم بانكي را پرداخت كند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات