صنعت کار » بانک قرض الحسنه مهرایران

در بانک قرض الحسنه مهرایران پرداخت شد:
بانک قرض الحسنه مهرایران در سال ۹۶ با هدف تامین مالی برای ايجاد و بهره برداري از موقعيت و فرصت هاي خود اشتغالي، کارآفريني و معيشت بالغ بر ۷۶ هزار ميليارد ريال از منابع خود را به اين بخش اختصاص داده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات