صنعت کار » بانک قرض الحسنه مهر ايران

معاون اول رییس جمهور طی نامه ای از عملکرد شايسته بانک قرض الحسنه مهر ايران در خصوص کسب دو موفقيت بين المللي تقدير کرد. ادامه
از سوی سازمان همکاری اسلامی صورت گرفت:
سازمان همکاری اسلامی (OIC) جایزه نخبه اقتصادی جهان اسلام را به دليل تلاش‌هاي قابل توجه در ترويج بانکداري اسلامي، حمايت از توسعه توليد صنعتي، اقتصادي، اجتماعي و اشتغالزايي و کارآفريني به دکتر مرتضي اكبري مديرعامل بانك قرض الحسنه مهرايران داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات