صنعت کار » بانک های تخصصی و توسعه ای

 با اینکه توان تسهیلات دهی بانک ها در بهترین حالت حدود 85 درصد سپرده های جذب شده است، فشار تعهدات و تکالیف بودجه ای ناشی از نگاه سیاسی و محلی بر بانک های دولتی سبب شده آنها تا چند برابر سپرده های خود تسهیلات بدهند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات