صنعت کار » بانک های خصوصی

در اجرای الزامات بانک مرکزی در حوزه فرهنگ سازمانی، بانک گردشگری از سایر بانک‌های خصوص پیشی گرفت. ادامه
عضو کانون بانک های خصوصی مطرح کرد
طبق اطلاعات شورای جهانی طلا بانک مرکزی چین با هدف کاهش سهم دلار در ذخایر رسمی خود بیش از ۷۰ تن طلا از دسامبر ۲۰۱۸ خریداری کرده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات