صنعت کار » بانک های قرض الحسنه

بر اساس تفاهمامه بین مناطق آزاد و بانک قرض الحسنه مهر ایران عملیاتی می شود؛
دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بانک قرض الحسنه مهر ایران تفاهم نامه همکاری امضا کردند که براساس آن، به هر گردشگر در مناطق آزاد هفتگانه برای افزایش قدرت خرید تسهیلات قرض الحسنه 20 میلیون تومانی داده می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات