صنعت کار » بانک کشاورزی

به منظور رونق بازار فروش فرش انجام می شود :
مرکز ملی فرش ایران در نظر دارد به منظور تشویق مردم به خرید فرش ایرانی با کمک بانک کشاورزی و صندوق کار آفرین امید تسهیلات بدون بهره ای را به آنها اعطا کند. ادامه
نوبخت:
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی 4.٣ درصدی ایران که در گزارش فروردین ماه صندوق بین المللی پول تایید شد، نتیجه اعطای ١٩ هزار میلیارد تومان وام به واحدهای تولیدی بخش خصوصی و تخصیص 4٣ هزار و 5٠٠ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های عمرانی بود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات