صنعت کار » بانگ

مدیرعامل بانک شهر خبرداد:
مدیرعامل بانک شهر با اشاره به عاملیت این بانک در نمایشگاه بین المللی کتاب پایتخت برای سومین سال پیاپی ،تاکید کرد:به روزترین تجهیزات بانکی در این نمایشگاه به ارائه خدمات به اهالی فرهنگ و کتابخوانی می‌پردازد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات