صنعت کار » بتن

عضو هیات علمی‌مرکز تحقیقات بتن در گفت و گو با «صنعتکار»؛
مشکلات سازه‌های کشور یکی دو مورد نیست و نه تنها سازه‌های اسکلت فلزی، بلکه سازه‌های بتنی نیز در کشور با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. ادامه
دومین شماره ماهنامه صنعت‌کار منتشر شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات