صنعت کار » بحث گران فروشی

وزیر صنعت در مکاتبه ای با رئیس سازمان حمایت با درخواست مختومه شدن پرونده تخلفات فولادسازان و تولیدکنندگان سایر فلزات غیر آهنی در اسرع وقت موافقت کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات