صنعت کار » بحران اب

وزیر نیرو:
وزیر نیرو گفت: موضوع سازگاری با کم آبی به رسمیت شناختن ماهیت چند انضباطه آب در سطح کشور است، لذا وزارت نیرو با همکاری سازمان های مرتبط در دولت تصویب نامه ای را برای اجرای این طرح در هیات وزیران تدارک دید که اساس و پایه آن همین ماهیت چند انضباطه آب است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات