صنعت کار » بحران ارزی

رییس اتاق تهران مطرح کرد؛
رئیس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه قیمت فعلی دلار در بازار غیر رسمی حباب دارد به فعالان اقتصادی پیشنهاد کرد که کمی صبر کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات