صنعت کار » بحران مالی

دومینیکا و هند بیش ترین رشد اقتصادی و ونزوئلا و پورتوریکو منفی ترین رشد اقتصادی را در سال ۲۰۱۸ خواهند داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات