صنعت کار » بحران کمبود آب و خشکسالی

طرح ملی شیرین سازی و انتقال آب خلیج فارس به استان های مرکزی و کویری کشور با اعتباری بیش از 18 هزار میلیارد ریال با مشارکت 9 بانک در قالب یک کنسرسیوم در دست اجرا و قرار است در سال 98 به بهره برداری برسد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات