صنعت کار » بحران کم آبی

در سال ۹۶ بیش از ۵۳۳ هزار تن گوجه فرنگی به کشور‌های مختلف جهان صادر شد که رقم صادراتی این محصول کیلویی هزار تومان بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات