صنعت کار » بخش‌های صنعتی

به منظور تجاری‌سازی محصولات مبتنی بر نانو در حاشیه یازدهمین نمایشگاه فناوری نانو ۷ قرارداد تجاری میان صنعت و شرکت‌های فناور به امضا رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات