صنعت کار » بخش بخار نیروگاه پرند

امسال درهفته دولت ؛
نخستین روز از هفته دولت درحالی آغاز شد که بخش انرژی کشور شروع به کار واحدهای اول و دوم بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی پرند را با حضور وزیر نیرو، مدیرعامل گروه شرکت مپنا ،مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی و جمعی از مقامات کشوری و استانی، جشن گرفت و اردکانیان در خلال مراسم افتتاح این طرح ،از فعال شدن 6666طرح برقی و آبی در سراسر کشور حین هفته دولت خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات