صنعت کار » بخش خصوصی برق

معاون وزیر نیرو در پاسخ به صنعت کار:
مجموعه مدیریت کلان برق کشور همه تلاش خود را به عمل آورده است تا با بخش خصوصی به تعامل مناسب برسد تا هم بدهی های وزارت نیرو رفته رفته تسویه شود و هم تولید کنندگان و سازندگان تجهیزات صنعت برق بتوانند فعالیت های خئود را ارتقا ببخشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات