صنعت کار » بدهی

براساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، میزان بدهی‌های خارجی در پایان آذر ماه سال جاری به رقم ۹ هزار و ۸۸۵ میلیون دلار رسید. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات