صنعت کار » بدهی های وزارت نیرو به صنعت برق

7000هزار نفر فعال حوزه صنعت برق بیکار ویا منفصل از کار شدند
در شرایطی که تولیدکنندگان و سازندگان تاسیسات و تجهیزات صنعت برق فقط توان استفاده از 30 درصد ظرفیت خود را دارند،به نظر می رسد آژیر خطر برای فعالان بخش خصوصی این صنعت به صدا در آمده است و دست اندرکاران باید برای این صنعت شرایط فوق العاده اعلام کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات