صنعت کار » بدهی وزارت نفت به شهرداری تهران

در واکنش به سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر اعلام شد؛
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت روز دوشنبه در واکنش به سخنان محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران مبنی بر این ‌که وزارت نفت باید سالانه 90 میلیون دلار به مترو تهران بپردازد، اعلام کرد: قانون چنین تکلیفی را به عهده وزارت نفت نگذاشته است و این وزارتخانه هیچ‌گونه تعهد و بدهی معوقی به شهرداری تهران ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات