صنعت کار » بدهی و وام خارجی

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی:
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با بیان این ‌که میزان بدهی و وام خارجی ایران رقمی معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار است، گفت: این میزان بدهی به حدی نیست که کشور را دچار مشکل کند و تحت تاثیر بحران اقتصادی دنیا نگران کننده باشد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات