صنعت کار » برخورد با صرافی‌های غیرمجاز

بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی؛
بانک مرکزی ۶۴۰ صرافی را در آخرین بروزرسانی اسامی صرافی‌ها، مجاز به فعالیت اعلام کرد که نسبت به اسفند سال گذشته ۲۲ مورد افزایش داشته است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات