صنعت کار » برداشت بی رویه از سفره‌های آب زیرزمینی

مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند:
مدیرعامل پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها درباره در معرض خطر و انفجار بودن این پالایشگاه به دلیل نشست سفره‌های آب زیرزمینی را رد کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات