صنعت کار » برداشت گندم استان همدان

"صنعت کار"گزارش می دهد؛
بر اساس آنچه پیش از این در آمار و اطلاعات منتشر وثبت شده است تا روز 24 تیرماه خرید گندم از کشاورزان در سال جاری به رقم 5 میلیون 548هزار تن رسیده است و رقم ثبت شده این میزان گندم خریداری شده نیز به 3570 میلیارد تومان رسیده و این در حالی است که هنوز 3797 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران باقی مانده است.همچنین گفته شده است که با ادامه روند خرید تضمینی گندم مقدار خرید این محصول درکشور به بیش از 6 میلیون و729 هزار تن رسید.بر اساس گزارش های موجود تا روز سوم تیرماه سال جاری واز شروع برداشت گندم تاکنون6 میلیون و729 هزار و801 تن گندم به ارزش بیش از89 هزارو330 میلیارد ریال به مراکز خرید تضمینی تحویل داده شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات