صنعت کار » بررسی سانحه سنندج

در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان راهداری و معاون حمل و نقل مطرح شد:
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و معاون حمل و نقل خود مجددا بر تهیه گزارش تفصیلی سانحه سنندج برای شناسایی قصور یا تقصیر مقصران احتمالی و همچنین طرح این موضوع در کمیسیون امنیت راه‌ها تاكيد كرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات