صنعت کار » بررسی پتانسیل‌های معدنی در استان کردستان

برای بررسی پتانسیل‌های معدنی استان کردستان صورت گرفت؛
در جلسه هم‌اندیشی دانشگاه، خانه معدن و نظام مهندسی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و جمعی از معاونان و مدیران وی در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان، حاضران به بررسی پتانسیل‌های معدنی و راهکارهای پیش رو به منظور ارتقای این بخش در استان پرداختند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات