صنعت کار » برف بهاری

در آخرین روزهای نخستین ماه فصل بهار برخی استان‌های کشور شاهد بارش برف بودند تا مهمان سپید علاوه بر تعطیلی برخی مدارس، وضعیت جاده‌ها را لغزنده و زمستانی کند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات