صنعت کار » برقی کردن راه آهن

وزیر راه و شهرسازی خبرداد:
وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد پروژه برقی کردن راه آهن گرمسار - اینچه برون به ارزش ۱.۲ میلیارد یورو با طرف روس امضا شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات