صنعت کار » برق تهاتر

معاون وزیر نفت :
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: حدود ۱۰ درصد از برق تهاتر شده ارمنستان را برای فروش به گرجستان در نظر گرفته‌ایم که به زودی قرارداد آن امضا می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات