صنعت کار » برق منطقه ای استان تهران

مدیر عامل برق منطقه‌ای استان تهران به گسترش تونل‌های انرژی در سطح تهران اشاره کرد و گفت: این تونل‌ها قرار است در ابعاد بزرگتر و در جهات مختلف شمال، غرب، شرق و جنوب تهران انجام شود. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات