صنعت کار » برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)

معاون اول رئیس جمهوری:
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به این‌که تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران خیالی واهی است، گفت: همه دنیا به نفت ایران نیازمند است و می‌توانیم برای فروش نفت راهکارهایی ایجاد کنیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات