صنعت کار » برچسب انرژی

شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس اولتیماتوم دادند؛
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، سازمان ملی استاندارد و مجلس شورای اسلامی سه ضلع مثلثی هستند که با همکاری یکدیگر سختگیری‌ها در صدور برچسب انرژی خودروها را تشدید کردند و در این راستا اعلام شده است خودروسازها فقط دو سال فرصت دارند که استانداردها را رعایت کنند. ادامه
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد:
مدیرعامل شرکت گاز استان خراسان رضوی همزمان با روز بهینه سازی مصرف، بر لزوم ارتقای راندمان لوازم گاز سوز کشور در جهت بهینه سازی گاز طبیعی تاکید کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات