صنعت کار » برچسب قیمت

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد :
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه اصناف نظارت را جدی تر بگیرند، گفت: کالاها باید برچسب قیمت داشته باشند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات