صنعت کار » برگزاری مجامع عمومی

در بخشنامه‌ای ابلاغ شد؛
بانک مرکزی با ابلاغ ویرایش جدید صورت‌های مالی نمونه موسسات اعتباری اعلام کرد: تهیه صورت‌های مالی براساس نمونه ابلاغی، به عنوان شرط صدور برگزاری مجمع عمومی سالیانه مدنظر قرار خواهد گرفت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات