صنعت کار » برگزیدگان صنعت، معدن و اصناف زنجان

رییس هیات عامل ایدرو عنوان کرد؛
معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت و رییس هیات عامل ایدرو در مراسم تجلیل از برگزیدگان صنعت، معدن و اصناف زنجان تصریح کرد : تبادل ارز در بازار ثانویه بین واردکنندگان و صادرکنندگان شروع شده که قطعا باعث کاهش التهاب قیمت ارز و مانع سوداگری خواهد شد . ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات