صنعت کار » تامین خسارت بیمه کوثر به زلزله زدگان

به دستور مدیرعامل شرکت بیمه کوثر آغاز شد
مدیرعامل شرکت بیمه کوثر طی صحبت تلفنی با مدیر سرپرستی این شرکت در استان خوزستان، خواهان رسیدگی سریع به وضعیت زلزله‌زدگان شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات