صنعت کار » تسهیلات بانک توسعه تعاون به بنگاه‌های خردومتوسط

حجت اله مهدیان رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون در بازدید از نمایشگاه توانمندی‌های روستاییان و عشایر گفت: این بانک با پرداخت ۱۵هزار میلیارد ریال تسهیلات به بنگاه‌های خرد، متوسط در مناطق روستایی و عشایری موجبات حفظ و ایجاد اشتغال در استان‌های کشور را فراهم آورده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات